top of page

СОД УСЛУГИ

Ние винаги взимаме пред вид особеностите на всеки обект и спрямо оценката на нашия инженерен екип, предлагаме най-доброто решение за гарантиране сигурността на имота. За Ваше улеснение разделяме предлаганите услуги на три сектора:

Физически и Юридически лица

За да осигурим Вашата защита, ние предлагаме сигнално-охранителни системи, пожаро - известителни системи, видеомониторинг и реакция с автопатрул, а също и физическа охрана. 

„ЕЛОС“ ООД Ви предлага безплатно включване на обекта към нашата система, отстъпка при предплащане за половин или една година, постоянна (24/7) връзка с Дежурен център, както и имуществена отговорност до 20,000.00 лв. 

При включване на два или повече обекта към „ЕЛОС“, цената на охраняван обект се намалява с 15%. 

bottom of page